Choroba Alzheimera – Dlaczego dotyka częściej kobiet niż mężczyzn?

Dotychczasowy pogląd, iż choroba Alzheimera dotyka częściej kobiet, ponieważ żyją dłużej niż mężczyźni, został zakwestionowany przez niektórych naukowców. Niepokojące dla nich jest to, że gen związany z Alzheimerem ma większe oddziaływanie u kobiet niż u mężczyzn.

Ostatni raport Alzheimer’s Association wylicza, że po 65 roku życia u kobiet istnieje 1 na 6 szans wystąpienia choroby, podczas gdy u mężczyzn prawdopodobieństwo to wynosi 1 do 11.

Prawdą jest, że największym czynnikiem ryzyka jest wiek, ale choroba Alzheimera rozwija się już 20 lat przed diagnozą, to wtedy komórki zaczynają ulegać uszkodzeniom.

W Uniwersytecie Stanforda przeanalizowano dane przeszło 8 tysięcy ludzi pod kątem genu ApoE-4, od dawna uznanego za zwiększający ryzyko Alzheimera. Kobiety noszące ten gen, były około dwukrotnie bardziej narażone na chorobę. U mężczyzn ryzyko to jedynie nieznacznie wzrastało. Nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje, ale być może jest to związane z oddziaływaniem estrogenu.

Dane z Framingham, Massachusetts, sugerują również, że z powodu tego, iż więcej mężczyzn umiera w średnim wieku na choroby serca, ci którzy osiągną wiek 65 lat mają zdrowsze serce, co przekłada się na swego rodzaju ochronę mózgu. Wiele z takich czynników jak otyłość, wysoki cholesterol, cukrzyca, które uszkadzają tętnice, są również odpowiedzialne za zwiększenie ryzyka choroby Alzheimera.

A co z hormonami? Lata temu stwierdzono, że terapia estrogenowa po 65 roku życia zwiększa ryzyko demencji, choć późniejsze badania wykazały, że terapia zastępcza po wystąpieniu menopauzy nie była problemem.

Profesor Roberta Diaz Brinton z Uniwersytetu Południowej Kalifornii bada jak menopauza wpływa na mózg. Estrogen pomaga regulować metabolizm mózgu, który musi przełączyć się na mniej efektywną metodę tworzenia kopii zapasowych, kiedy estrogen spada, wyjaśnia.

To tak jakby mózg był po trochu cukrzykiem

Mówi Brinton, która bada relację pomiędzy menopauzą, a późniejszymi problemami z funkcjami poznawczymi.

40 lat temu, choroby serca były głownie badane wśród mężczyzn, podczas gdy niewiele wiedziano o różnicach w ryzyku tych chorób u kobiet.

Jak możemy być pewni, że nie popełniamy tego typu błędów, co do choroby Alzheimera?

Mówi Maria Carrillo dyrektor naukowy Alzheimer’s Association.

Źródło: medicalxpress